Malware Suche

Anfangsbuchstaben: A

Es wird nach Datensätzen gesucht, die entweder im Namen oder Dateinamen mit dem Buchstaben beginnen.

 

Name
Dateiname
Status
Eingetragen
AntiSpygolden 5.2.exe, DbgHelp.Dll
Bad
30.04.2008
AntiVermins 3.7.exe,
Bad
30.04.2008
avgnt.exe, avcenter.exe, sched.exe, avguard.exe
Good
29.04.2008
AcroRd32.exe, AdobeUpdateCheck.exe, reader_sl.exe
Good
28.04.2008
avp.exe
Good
28.04.2008
ExtSecurityCenter.exe, amg.exe, pp.exe
Bad
20.04.2009
avirakd.exe, mmubicqj.exe
Good
17.04.2009
aoltb.dll, AolTbServer.exe
Neutral
15.04.2008
askBar_de.dll, askPopStp_de.dll
Bad
09.04.2008
av2009.exe
Bad
03.07.2008

Suche Anfangsbuchstabe:

A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

TB Malware Start
Anleitungen